Over de online zelfhulp

 Veelgestelde vragen

 

'Studeren zonder Blokkeren' wordt gratis aangeboden aan alle studenten van de Arteveldehogeschool.

Er zijn drie aparte programma's beschikbaar: omgaan met faalangst, zelfzeker in je studie en omgaan met uitstelgedrag. De programma's richten zich niet op studiemethodiek of studiekeuze. Ze staan ook los van de concrete studierichting die je volgt.

Elk programma bestaat uit een viertal modules die samengesteld zijn uit een combinatie van zelftests of zelfonderzoek, informatie en praktische oefeningen. De oefeningen zijn erop gericht om je meer houvast te geven in het omgaan met problemen die je ervaart. Je zal dus concreet aan de slag kunnen gaan rond faalangst (actief en passief), onzekerheid en uitstelgedrag.

In elk programma moet je enkel de eerste module verplicht doorlopen. De eerste module is bedoeld om je een beter zicht te geven op de problemen die je ervaart. Na die eerste module komen alle andere modules vrij. Je kan dan zelf bepalen welke 'route' je volgt.

Vul onze vragenlijst in. Daarna krijg je een advies over wat je het best kan doen.

Onderzoek toont aan dat online zelfhulp inderdaad effectief kan zijn. Zoals elke vorm van zelfhulp, begeleiding of therapie vraagt het echter ook een inspanning van de deelnemer. Het is dus geen 'magische oplossing' die 'vanzelf' zal werken. 

Zelfhulp vraagt een zekere vorm van zelfdiscipline, waarbij het niet volstaat om eenmalig enkele teksten te lezen. De zelfhulpprogramma's zijn erop gericht om je concreet aan de slag te laten gaan. We bieden enkele methodieken aan die je zal moeten inoefenen vooraleer ze  effect kunnen hebben op langere termijn.

Maar wees gerust, de programma's zijn niet opgebouwd volgens het principe van 'one size fits all'. Er worden diverse methodieken en tips aangeboden waaruit je een keuze kan maken. Sommige zullen beter bij jou aansluiten, andere minder. Het belangrijkste is dat je dat je aan de slag gaat met datgene wat werkt voor jou.

Na aanmelding krijg je toegang tot de 3 programma's. We raden je echter aan om je op 1 programma te richten en niet tegelijkertijd met meerdere programma's bezig te zijn.

Als je gestart bent met een programma, dan kan je natuurlijk wel overschakelen wanneer blijkt dat een ander thema meer bij jou aansluit.

Het is ook mogelijk dat je een programma afwerkt en daarna een tweede programma volgt. Sommige problemen kunnen immers door elkaar lopen of in elkaars verlengde liggen.

In eerste instantie kan je beroep doen op de stuvomedewerker. Indien aangewezen kan je dan verwezen worden naar andere mogelijkheden die de Dienst Studentenvoorzieningen aanbiedt. Zoals: EHBsessies, groepstrainingen en individuele begeleiding.

Indien je in begeleiding bent bij een stuvomedewerker, kun je haar of hem toegang geven tot jouw programma. De online zelfhulp kan op die manier een ondersteuning zijn bij een persoonlijke begeleiding.

Jij bent de enige die hierover kan beslissen. Stuvomedewerkers kunnen zich geen toegang verschaffen zonder jouw toestemming. Je kan ook op elk moment deze toestemming terug intrekken.

De website 'Studeren zonder blokkeren' staat op een aparte beveiligde server. Alle uitgewisselde gegevens tussen jouw privégedeelte van de website en de server worden versleuteld bij het verzenden en pas ontsleuteld bij aankomst. Dat je werkt op een beveilgde website kan je zien aan het feit dat er 'https' staat in de adresbalk van je internetbrowser.

De Dienst Studentenvoorzieningen garandeert dat in geen geval persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden, ook niet aan andere diensten van de Arteveldehogeschool. Ingeval er persoonlijke begeleiding is door een stuvomedewerker, dan is deze strikt gebonden aan het beroepsgeheim.

Zo lang als jij dat nodig vindt tijdens je studies bij Arteveldehogeschool. Je persoonlijke account vervalt niet wanneer je beschikt over een actief e-mailadres van Arteveldehogeschool.

Heb je het wachtwoord correct ingevoerd? Het wachtwoord moet uit 10 tekens bestaan, met minstens 1 kleine letter, 1 hoofdletter en 1 cijfer.

Lukt het niet, dan kan je een nieuw wachtwoord aanmaken. Klik daarvoor op 'wachtwoord vergeten'. Er wordt opnieuw een mail verzonden naar je e-mailadres van Arteveldehogeschool die een link bevat waarmee je een wachtwoord kan aanmaken. Let op: deze link blijft slechts 30 minuten geldig!

Als je een wachtwoord hebt aangemaakt dan noteer je het best op een veilige plaats of sla je het op in een 'password manager'. Als je het wachtwoord invoert via copy-paste, let er dan op dat je geen spaties vooraan of achteraan mee kopieert.

Lukt het nog niet, neem dan contact met s999891309u1251809947p584368635p1538594911o554420198r1947234836t2100174133@348715393p857871650u1835419235l1653850301s1464803078o2133383550-1555885469e1009433677u1566026486r1024943494o1731300008p618536370e89633490.1898838061e1609175114u531362107

Ja, de website is ook toegankelijk voor tablets en smartphones maar een aantal oefeningen werken niet op een klein scherm. Je krijgt een melding wanneer dit het geval is.